Zaproszenie ofertowe: „Usługi w zakresie obsługi konserwacyjnej i całodobowego pogotowia technicznego.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Usługi w zakresie obsługi konserwacyjnej i całodobowego pogotowia technicznego.”