ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”

Znak:06/2019/ZP