ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego pn.:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez                        „Śródmieście” Sp. z o.o.

Znak 5/2019/ZP