Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe sprzątanie Obiektu Handlowego”