Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Skład i łamanie oraz przygotowanie do druku Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”

Załączniki:

zawiadomienie
Tytuł: zawiadomienie
Data: 27 września 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 250 KB