Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Skład i łamanie oraz przygotowanie do druku Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”