Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych w obrębie zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”