Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

„Śródmieście” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Polska Press. Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Termin podpisania umowy: 31.12.2018 r.