Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”