Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z o.o. oznaczonych w ewidencji geodezyjnej Miasta Tychy w obrębie 0006 „Paprocany”, jako działki gruntu:

1 ) nr 2415/83 o powierzchni 0,4949 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

2 ) nr 2457/83 o powierzchni 0,7027 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031963/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych,

3 ) nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, położona przy Alei Marszałka Piłsudskiego w Tychach, wpisana do księgi wieczystej nr KA1T/00031964/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

1 Warunki przetargu + zał. nr 1 - oświadczenie
Tytuł: 1 Warunki przetargu + zał. nr 1 - oświadczenie
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 647 KB
2 Mapa orientacyjna
Tytuł: 2 Mapa orientacyjna
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 700 KB
3 Mapa zasadnicza
Tytuł: 3 Mapa zasadnicza
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 106 KB
4 Wypis z rejestru gruntów dla działek - 2415-83, 2457-83, 2454-83
Tytuł: 4 Wypis z rejestru gruntów dla działek - 2415-83, 2457-83, 2454-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 296 KB
5 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2415-83
Tytuł: 5 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2415-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 62 KB
6 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2457-83
Tytuł: 6 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2457-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 63 KB
7 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2454-83
Tytuł: 7 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 2454-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 70 KB
8 Zaświadczenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Tychy o przeznaczeniu działek nr 2415-83 i 2457-83
Tytuł: 8 Zaświadczenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Tychy o przeznaczeniu działek nr 2415-83 i 2457-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 119 KB
9 Zaświadczenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Tychy o przeznaczeniu działki nr 2454-83
Tytuł: 9 Zaświadczenie Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Tychy o przeznaczeniu działki nr 2454-83
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 130 KB
10 Uchwała nr XXXVIII-791-14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 r. + uzasadnienie
Tytuł: 10 Uchwała nr XXXVIII-791-14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 r. + uzasadnienie
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 129 KB
11 Umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym z dnia 13.03.2014 r.
Tytuł: 11 Umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym z dnia 13.03.2014 r.
Data: 27 lipca 2015
Typ: pdf
Rozmiar: 134 KB
12 Przebieg sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2415-83 załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 1535 2015 z dnia 05.03.2015 r.
Tytuł: 12 Przebieg sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2415-83 załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 1535 2015 z dnia 05.03.2015 r.
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 42 KB
13 Przebieg sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2457-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 1535 2015 z dnia 05.03.2015 r.
Tytuł: 13 Przebieg sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2457-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 1535 2015 z dnia 05.03.2015 r.
Data: 27 lipca 2015
Typ: jpg
Rozmiar: 59 KB
14 Przebieg przewodów sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2454-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 6994 2014 z dnia 16.06.2014 r.
Tytuł: 14 Przebieg przewodów sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2454-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 6994 2014 z dnia 16.06.2014 r.
Data:
Typ: pdf
Rozmiar:
15 Przebieg przewodów sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2454-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 6994 2014 z dnia 16.06.2014 r.
Tytuł: 15 Przebieg przewodów sieci wodociągowej znajdującej się na działce 2454-83 - załącznik do aktu notarialnego Rep. A nr 6994 2014 z dnia 16.06.2014 r.
Data:
Typ: pdf
Rozmiar: