„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki.
Termin składania ofert: 15.10.2021 r. godz. 15:00