„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.”

UWAGA!
Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert 24.11.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert 24.11.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dcdf8c7c-5448-4217-ab78-e9630a7239b5

Link do ogłoszenia przetargu w TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550293-2021:TEXT:PL:HTML