Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania.

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!
Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Termin składania ofert;                 03.12.2021 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  03.12.2021 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9dd32fc-580b-489a-94f3-82ef4f7102f5

Link do ogłoszenia przetargu na e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b34a5f33-4b5d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c