DRUK I DOSTAWA BEZPŁATNEGO TYGODNIKA MIEJSKIEGO „TWOJE TYCHY”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert;                19.01.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert:  19.01.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51dea1ce-e483-440b-989f-3399e519965a