USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, OBSŁUGI MONITORINGU I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami

Termin składania ofert: 17.02.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 17.02.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd17c59c-38c9-42f1-94aa-cc9954c8c993