„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego na usługę konserwacyjno-techniczną obiektów Spółki

Termin składania ofert: 18.03.2022 godz. 11:32

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/584863