WYKONANIE MODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWO – NAPRAWCZYMI DACHÓW I ZADASZEŃ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TYSKICH HALACH TARGOWYCH PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

UWAGA!
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 29.07.2022 godz. 9:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 29.07.2022 godz. 10:00

Termin składania ofert: 22.07.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 22.07.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/670a3696-6565-4b23-bcc6-abb4d8f90e32

Zip Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia