Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku: 1. „Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy” oraz 2. „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo” w 2020 roku”

UWAGA!

Postępowanie zostało unieważnione.

 

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku: 1. „Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy” oraz 2. „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo” w 2020 roku”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 listopad 2019 r.