Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w zasobach „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w zasobach „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 08 kwietnia 2019 r. godz. 09:00.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 09 kwietnia 2019 r. godz. 09:00.