Zaproszenie do udziału w postępowaniu „Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

Termin składania ofert: 28.10.2019 r.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 21 października 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 21 października 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 21 października 2019
Typ: doc
Rozmiar: 82 KB
Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Tytuł: Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Data: 21 października 2019
Typ: doc
Rozmiar: 91 KB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 21 października 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 21 października 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 218 KB