Zaproszenie ofertowe „Remont toalet na III p. budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Remont toalet na III p. budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

Oferty należy składać do dnia: 26.09.2018 r.