Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Pełnienie funkcji Kierownika technicznego w „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie funkcji Kierownika technicznego w „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r.