Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Remont instalacji odgromowej w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont instalacji odgromowej w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 09:00.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Tytuł: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 12 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Tytuł: Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 kB
Protokół odbioru końcowego
Tytuł: Protokół odbioru końcowego
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 49 kB
Przedmiar robót
Tytuł: Przedmiar robót
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 38 kB
Scan_20190424_0855
Tytuł: Scan_20190424_0855
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 88 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Przegląd, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji wraz z określeniem stanu technicznego w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Przegląd, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji wraz z określeniem stanu technicznego w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. godz. 12:00.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 kB
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Tytuł: KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 12 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 13 kB
wzór umowy
Tytuł: wzór umowy
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 55 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Zaproszenie do składania ofert
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert
Data: 24 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 52 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „”Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

 

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 09:00.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 141 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 87 kB
Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Tytuł: Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 93 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 kB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 216 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego”

Termin składania ofert: 10.04.2019 r. godz. 09:00

UWAGA! Zamawiający zaktualizował opis przedmiotu zamówienia o dodatkowe informacje.

Nowy termin składania ofert: 12.04.2019 r. godz. 09:00

Załączniki:

Aktualizacja
Tytuł: Aktualizacja
Data: 8 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 60 kB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 34 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 79 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w zasobach „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w zasobach „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 08 kwietnia 2019 r. godz. 09:00.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 09 kwietnia 2019 r. godz. 09:00.

Załączniki:

Kosztorys ofertowy
Tytuł: Kosztorys ofertowy
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 24 kB
Mapa
Tytuł: Mapa
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 392 kB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 31 kB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Wzór umowy
Tytuł: Wzór umowy
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 178 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 93 kB

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Pokos traw wraz z jej wywozem i utylizacją, na terenach zielonych należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Pokos traw wraz z jej wywozem i utylizacją, na terenach zielonych należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 08 kwietnia 2019 r. godz. 12:00.

UWAGA! Zmiana powierzchni objętej zakresem zamówienia: 109 864,66 m2.

 

Załączniki:

AKTUALNY Projekt umowy koszenie 2019
Tytuł: AKTUALNY Projekt umowy koszenie 2019
Data: 3 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 56 kB
Kosztorys ofertowy
Tytuł: Kosztorys ofertowy
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 24 kB
Oferta
Tytuł: Oferta
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 31 kB
Oświadczenie
Tytuł: Oświadczenie
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
Wzór umowy
Tytuł: Wzór umowy
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 308 kB
Załączniki
Tytuł: Załączniki
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 392 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 2 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 81 kB