Zaproszenie ofertowe

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.”Modernizacja pokrycia dachu na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Piłsudskiego 8″.

Termin składania ofert: 13.08.2018 r.

Załączniki:

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Tytuł: PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Data: 6 sierpnia 2018
Typ: docx
Rozmiar: 13 kB
Przedmiar robót zał. nr 3
Tytuł: Przedmiar robót zał. nr 3
Data: 6 sierpnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 223 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 6 sierpnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 36 kB
zał. nr 2 umowa
Tytuł: zał. nr 2 umowa
Data: 7 sierpnia 2018
Typ: doc
Rozmiar: 56 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 6 sierpnia 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 329 kB

Zaproszenie ofertowe

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wymiana dwóch kompletów drzwi i montaż 3 sztuk okien na terenie Obiektu Handlowego przy al. marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach”.

Załączniki:

zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 31 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 33 kB
zał. nr 2 umowa
Tytuł: zał. nr 2 umowa
Data: 31 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 55 kB
zaproszenie ofertowe
Tytuł: zaproszenie ofertowe
Data: 31 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 286 kB

Zaproszenie ofertowe „Przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego w „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składani ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego w  „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Załączniki:

UMOWA zał. nr 1
Tytuł: UMOWA zał. nr 1
Data: 24 lipca 2018
Typ: docx
Rozmiar: 13 kB
UMOWA zał. nr 2
Tytuł: UMOWA zał. nr 2
Data: 24 lipca 2018
Typ: docx
Rozmiar: 14 kB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 24 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
zał. nr 2 umowa
Tytuł: zał. nr 2 umowa
Data: 24 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 52 kB
Zaproszenie ofertowe
Tytuł: Zaproszenie ofertowe
Data: 24 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 370 kB

Zaproszenie ofertowe „Roczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach”

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. Roczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.

Załączniki:

zał. nr 1a oferta
Tytuł: zał. nr 1a oferta
Data: 23 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 35 kB
zał. nr 2 - formularz cenowy
Tytuł: zał. nr 2 - formularz cenowy
Data: 23 lipca 2018
Typ: xlsx
Rozmiar: 13 kB
zał. nr 2a umowa
Tytuł: zał. nr 2a umowa
Data: 23 lipca 2018
Typ: doc
Rozmiar: 60 kB
załącznik 1 zapotrzebowanie
Tytuł: załącznik 1 zapotrzebowanie
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 561 kB
zaproszenie
Tytuł: zaproszenie
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 354 kB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych w obrębie zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Załączniki:

zawiadomienie o unieważnieniu
Tytuł: zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 410 kB
zawiadomienie o unieważnieniu
Tytuł: zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 410 kB

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania robót budowlanych w obrębie zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki:

protokół z otwarcia ofert
Tytuł: protokół z otwarcia ofert
Data: 10 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 396 kB